Riv upp beslutet om etapp 2 på Gummifabriken - Pengarna till skolan och omsorgen

2 juli 2014

Skandalerna kring ombyggnaden av Gummifabriken har avlöst varandra ända sedan Värnamo kommun köpte fastigheten av Trelleborg för ett kraftigt överpris och friade företaget från allt ansvar vad gäller sanering m.m. Det har framkommit att under projekteringen och ombyggnaden av etapp 1 har flera inblandade aktörer skott sig och tillskansat sig mångmiljonbelopp p.g.a. brist på övergripande ledning. Nu nämns att totalkostnaden skulle sluta på 581 miljoner kronor, långt över vad som var beslutat från början. Som en jämförelse kan nämnas att det nybyggda kulturhuset Spira i Jönköping kostade 348 miljoner.

Vi i Kommunistiska Partiet har redan från början varit motståndare till projektet och kräver nu att vidare ombyggnad stoppas. Sanera och riv den återstående delen som är i ännu sämre skick än den redan ombyggda. Satsa istället på fritidsaktiviteter för ungdomar i bostadsområdena, rusta upp Folkets Park och gör den till ett centrum för kulturella evenemang.

Problemen inom den kommunala skolan har på senare tid vuxit och akuta och tillfälliga lösningar har fått styra verksamheten. På Trälleborgsskolan har barnen blivit tvingade att använda lokaler som ligger utspridda i staden i väntan på sanering och ombyggnad av befintliga lokaler. Till de paviljonger som redan finns på plats ska ytterligare byggas. Vi kommunister kräver: -Ta pengarna från Gummifabriken och satsa på en rejäl upprustning av kommunens skolor!

Den kommunala omsorgen och äldrevården har även den varit i blåsväder under en längre tid. Hot om nedskärningar och stängningar av vårdhem och äldreboende har avlöst varandra och kommunens ansvariga politiker lägger fram sparplaner för att ytterligare dra ned på verksamheten. Gamla och sjuka behandlas på ett skandalöst sätt! Vi kommunister kräver: - Inga mer nedskärningar inom omsorg och äldrevård, ta pengarna från Gummifabriken!